Tom 16 Nr 3 (2021)

Sympozja

Rewolucje naukowe według Sadego a dzisiejsza epistemologia
Strony 11-15
DOI: https://doi.org/10.19195/1895-8001.16.3.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Czy Kuhnowska koncepcja rewolucji naukowej adekwatnie opisuje rozwój fizyki? Uwagi na temat monografii Wojciecha Sadego
Strony 17-23
DOI: https://doi.org/10.19195/1895-8001.16.3.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Równania mądrzejsze od swych odkrywców
Strony 25-40
DOI: https://doi.org/10.19195/1895-8001.16.3.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Bez geniuszów, bez cudów — w kolektywie. Głos w dyskusji nad nową książką Wojciecha Sadego
Strony 41-49
DOI: https://doi.org/10.19195/1895-8001.16.3.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Struktura rewolucji relatywistycznej i kwantowej w fizyce, czyli o systematyczności badań naukowych i roli kantyzmu we współczesnej filozofii nauki
Strony 51-58
DOI: https://doi.org/10.19195/1895-8001.16.3.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Między geniuszem, rewolucją i matematyką
Strony 59-67
DOI: https://doi.org/10.19195/1895-8001.16.3.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Czy teza o niedookreśleniu teorii przez dane doświadczenia czyni sukcesy nauki cudem?
Strony 69-74
DOI: https://doi.org/10.19195/1895-8001.16.3.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Odpowiedź moim krytykom
Strony 75-90
DOI: https://doi.org/10.19195/1895-8001.16.3.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF