Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 17, Nr 4

Published 20 marca 2023

Issue description

Autorzy tego numeru kwartalnika „Studia Philosophica Wratislaviensia” podejmują kilka istotnych tematów filozoficznych i historycznofilozoficznych. Przedstawiona zostaje nowa wykładnia relacji między teorią wyobraźni Kanta a jego filozofią moralną. Szczególnie ważna w tym względzie okazuje się być zdolność ludzi do wyobrażania sobie innych osób, co dokonuje się prekognitywnie, na poziomie uczuć. Kolejnym rozważanym zagadnieniem są kwestie pamiętania i dzielenia się pamięcią przedstawiane jako odpowiedzi moralne na przykładzie choroby Alzheimera. Innym problemem jest pytanie o metodologiczne konsekwencje rozumienia fenomenologii z punktu widzenia kategorii daru w odniesieniu do filozoficznego ujęcia daru Jean-Luca Mariona. Tematami zamieszczonych w numerze artykułów są także konfrontacja wizji kapitalizmu nadzorczego Shoshany Zuboff z neoliberalną doktryną Friedricha von Hayeka i kwestia autonomii dzieła sztuki wobec jego twórcy oraz wolności artystycznej według prywatywnej teorii sztuki związanej z filozofią arystotelesowsko-tomistyczną. Ostatnim poruszanym problemem jest semantyka względnego uprzywilejowania dla logiki „ought-to-be” oraz dla logiki „ought-to-do”, dla które inspiracje czerpane są z prac aksjologicznych Henryka Elzenberga.

Pełny numer