Tom 9 (2018)

Artykuły

Strony redakcyjne i spis treści
9, 2018, Strony 1 - 8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Znaczenie doktryny prawa cywilnego dla rozwoju Wydziału Prawa Uniwersytetu Lwowskiego początek XVII–koniec XIX wieku
9, 2018, Strony 9 - 20
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Poglądy arcybiskupa Józefa Teodorowicza na temat senatu w trakcie prac nad Konstytucją Marcową z 1921 roku
9, 2018, Strony 21 - 31
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Czek i jego forma w projekcie ustawy czekowej z 1923 roku
9, 2018, Strony 33 - 57
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Odpowiedzialność Unii Europejskiej za naruszenie postanowień umowy stowarzyszeniowej — uwagi w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości
9, 2018, Strony 59 - 70
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Postkolonialna koncepcja hybrydyczności a prawa własności kulturowej. Pomiędzy dynamiką kultury a esencjalizmem
9, 2018, Strony 71 - 92
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Sądowe zastosowanie aktów Sądu Konstytucyjnego Ukrainy jako źródeł prawa administracyjnego
9, 2018, Strony 83 - 94
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Definicja legalna działalności gospodarczej z Ordynacji podatkowej a determinanty jej formułowania
9, 2018, Strony 95 - 105
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Okoliczności, przy których zaistnieniu możliwe jest sporządzenie testamentu ustnego według polskiego prawa spadkowego
9, 2018, Strony 107 - 123
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prawo do ochrony socjalnej w przypadku bezrobocia. Ukraińskie i międzynarodowe doświadczenia
9, 2018, Strony 125 - 138
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Finasowanie budowy kolejowych obiektów infrastruktury usługowej w świetle prawa pomocy publicznej — o potrzebie większej przejrzystości
9, 2018, Strony 139 - 157
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Bezpieczeństwo imprez masowych ze szczególnym uwzględnieniem meczów piłki nożnej
9, 2018, Strony 159 - 175
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF