O czasopiśmie

"Wrocławskie Studia Politologiczne" to czasopismo naukowe o profilu politologicznym, redagowane w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, a wydawane przez Wydawnictwo Uniwersytecie Wrocławskiego. Czasopismo tworzy forum wymiany wiedzy i upowszechniania wyników badań naukowych, prowadzonych przez środowisko politologów w Polsce i za granicą, umożliwia przepływ informacji naukowej między poszczególnymi ośrodkami politologicznymi.

W czasopiśmie zamieszczane są artykuły naukowe, a także recenzje publikacji naukowych z dziedziny politologii i sprawozdania z wydarzeń naukowych. "Wrocławskie Studia Politologiczne" udostępniają swoje łamy naukowcom z kraju i z zagranicy, oferując możliwość zamieszczania tekstów w języku polskim oraz angielskim. Autorami są zarówno uznanym profesorowie, jak i doktorzy oraz doktoranci, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z nauką. Jedynym kryterium jest wysoka merytoryczna jakość dzieł naukowych, którą zapewnia kontrola ze strony Kolegium Redakcyjnego oraz rzetelna procedura recenzowania.

W latach 2001-2012 czasopismo ukazywało się jako rocznik, od 2013 roku ukazuje się jako półrocznik.

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. za publikację w czasopiśmie autorzy otrzymują 20 punktów.

                                        

„Wrocławskie Studia Politologiczne" znajdują się w bazach czasopism naukowych:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS),

The Central European Journal of Social Sciences and Humanities,

Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest),

Federacja Bibliotek Cyfrowych,

Europeana.

 

Wersja podstawowa czasopisma: drukowana.

Unikatowy adres czasopisma: wuwr.pl/wrsp

Półrocznik. Format B5

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo „Szermierz”
ISSN: 1643-0328
10.19195/1643-0328

Kontakt do redakcji

Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Koszarowa 3, bud. 2/3, 51-149 Wrocław
wsp@uwr.edu.pl

Indeksacja

  • Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest)
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)