Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

Komitet Redakcyjny

Dr hab. Robert Alberski, prof. UWr. (Uniwersytet Wrocławski, Polska) – redaktor naczelny (robert.alberski@uwr.edu.pl)

Dr hab. Mateusz Błaszczyk prof. UWr. (Uniwersytet Wrocławski, Polska) – redaktor statystyczny

Prof. dr hab. Janina Fras (Uniwersytet Wrocławski, Polska) – redaktor językowy

Dr hab. Krystyna Rogaczewska (Uniwersytet Wrocławski, Polska) – sekretarz redakcji (krystyna.rogaczewska@uwr.edu.pl)

 

Adres:

Redakcja „Wrocławskich Studiów Politologicznych"

Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Koszarowa 3, bud. 2/3, 51-149 Wrocław

lub: wsp@uwr.edu.pl