Komitet Redakcyjny

Dr hab. Robert Alberski, prof. UWr. (Uniwersytet Wrocławski, Polska) – redaktor naczelny (robert.alberski@uwr.edu.pl)

Dr hab. Mateusz Błaszczyk prof. UWr. (Uniwersytet Wrocławski, Polska) – redaktor statystyczny

Prof. dr hab. Janina Fras (Uniwersytet Wrocławski, Polska) – redaktor językowy

Dr Maciej Herbut (Uniwersytet Wrocławski, Polska) – sekretarz redakcji (maciej.herbut@uwr.edu.pl)

 

Adres:

Redakcja „Wrocławskich Studiów Politologicznych"

Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Koszarowa 3, bud. 2/3, 51-149 Wrocław

lub: wsp@uwr.edu.pl

 

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
ISSN: 1643-0328
10.19195/1643-0328

Kontakt do redakcji

Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Koszarowa 3, bud. 2/3, 51-149 Wrocław
wsp@uwr.edu.pl

Indeksacja

  • Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest)
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)