O czasopiśmie

"Wrocławskie Studia Politologiczne" to czasopismo naukowe o profilu politologicznym, redagowane w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, a wydawane przez Wydawnictwo Uniwersytecie Wrocławskiego. Czasopismo tworzy forum wymiany wiedzy i upowszechniania wyników badań naukowych, prowadzonych przez środowisko politologów w Polsce i za granicą, umożliwia przepływ informacji naukowej między poszczególnymi ośrodkami politologicznymi.

Czytaj więcej
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo „Szermierz”
ISSN: 1643-0328
10.19195/1643-0328

Indeksacja

  • Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest)
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)

Kontakt do redakcji

Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Koszarowa 3, bud. 2/3, 51-149 Wrocław
wsp@uwr.edu.pl

Aktualny numer

Tom 31 (2022)

Nowy numer „Wrocławskich Studiów Politologicznych” poświęcony jest mediom i komunikowaniu społecznemu, zwłaszcza komunikowaniu politycznemu. To problematyka ważna i aktualna, budząca rosnące zainteresowanie badaczy mechanizmami władzy mediów i korelacją systemów politycznych i medialnych. Zawarte w numerze artykuły specjalistów z Polski i Wielkiej Brytanii redakcja zadedykowała odchodzącej na emeryturę prof. Janinie Fras – w związku z Jej rozległymi zainteresowaniami politologicznymi i medioznawczymi. Grono autorów, wśród nich współpracowników Pani Profesor, przygotowało opracowania zawierające wyniki badań oraz podejmujące aktualne zagadnienia mediów w Polsce i na świecie, między innymi propagandowego wymiaru komunikowania o wojnie rosyjsko-ukraińskiej oraz medialnej wojny o ochronę klimatu z udziałem Chin. Wszystkie opracowania w tym numerze WSP koncentrują się na jednym obszarze badawczym ─ komunikowaniu politycznym ─ prezentowanym z różnych perspektyw. Wyróżnia się on tym na tle dotychczasowych edycji pisma. Redakcja żywi nadzieję, że jego lektura wzbogaci wiedzę na temat systemu medialnego i komunikowania politycznego nie tylko pracowników naukowych, ale także studentów i osób niezwiązanych ze środowiskiem naukowym.

Czytaj więcej