Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Andrzej Antoszewski, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Wiesław Bokajło, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Andrzej W. Jabłoński (przewodniczący), Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak, Uniwersytet Wrocławski

Prof. Alenka Krašovec, University of Ljubljana

Prof. Soňa Szomolányi, Comenius University in Bratislava

Prof. dr hab. Andrzej Antoszewski, Uniwersytet Wrocławski, Polska

PhD Nebojša Blanuša, Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja

Prof. dr hab. Wiesław Bokajło, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Prof. dr hab. Zbigniew Czachór, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Prof. dr hab. Bożena Dziemidok-Olszewska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

Prof. dr hab. Andrzej W. Jabłoński, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Prof. dr hab. Jerzy Juchnowski, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Prof. dr Alenka Krašovec, Uniwersytet w Ljubljanie, Słowenia

Prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Dr hab. Iwona Massaka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Prof. Sorina Soare, Uniwersytet we Florencji, Włochy

Prof. dr hab. Katarzyna Sobolewska-Myślik, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska

Prof. dr Edit Soós, Uniwersytet w Szegedzie, Węgry

Prof. Soňa Szomolányi, Comenius University in Bratislava, Słowacja