Rada Naukowa

Prof. dr hab. Andrzej Antoszewski, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Wiesław Bokajło, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Andrzej W. Jabłoński (przewodniczący), Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak, Uniwersytet Wrocławski

Prof. Alenka Krašovec, University of Ljubljana

Prof. Soňa Szomolányi, Comenius University in Bratislava

Prof. dr hab. Andrzej Antoszewski, Uniwersytet Wrocławski, Polska

PhD Nebojša Blanuša, Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja

Prof. dr hab. Wiesław Bokajło, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Prof. dr hab. Zbigniew Czachór, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Prof. dr hab. Bożena Dziemidok-Olszewska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

Prof. dr hab. Andrzej W. Jabłoński, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Prof. dr hab. Jerzy Juchnowski, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Prof. dr Alenka Krašovec, Uniwersytet w Ljubljanie, Słowenia

Prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Dr hab. Iwona Massaka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Prof. Sorina Soare, Uniwersytet we Florencji, Włochy

Prof. dr hab. Katarzyna Sobolewska-Myślik, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska

Prof. dr Edit Soós, Uniwersytet w Szegedzie, Węgry

Prof. Soňa Szomolányi, Comenius University in Bratislava, Słowacja

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo „Szermierz”
ISSN: 1643-0328
10.19195/1643-0328

Kontakt do redakcji

Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Koszarowa 3, bud. 2/3, 51-149 Wrocław
wsp@uwr.edu.pl

Indeksacja

  • Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest)
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)