Technokratyzm jako patologia organizacji politycznej

DOI: https://doi.org/10.19195/1643-0328.30.3
Artur Laska
Google Scholar Artur Laska
Publikacja:

Abstrakt

The aim of the article is to characterize technocratism as a pathology of political organizations. “Political organization” is treated here as an organization within which a political process takes place and/or which tries to influence such as process. The presented argument concerns the macro scale, that is, the dimension of the political relationship in which the governing process takes place, but also the micro scale, that is, the subjects seeking power, or influencing power relations. The author not only analyzes the essence and distinguishing features of political technocratism, but also points to methods of protecting society against it.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.