• Refleksja po debacie na temat publikacji „Biologia a stosunki międzynarodowe”. Przełożenie koncepcji wyłożonych w monografii na praktykę badawczą

Refleksja po debacie na temat publikacji „Biologia a stosunki międzynarodowe”. Przełożenie koncepcji wyłożonych w monografii na praktykę badawczą

DOI: https://doi.org/10.19195/1643-0328.30.11
Przemysław Mikiewicz
Google Scholar Przemysław Mikiewicz
Andrzej Polus
Google Scholar Andrzej Polus
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.