Społeczne ubezpieczenie pielęgnacyjne: porównanie międzynarodowe

Łukasz Jurek
Google Scholar Łukasz Jurek
Publikacja:

Abstrakt

Public long-term care insurance: International comparison

Public long-term care insurance currently operates in five countries: Germany, Japan, Netherlands, Luxembourg and South Korea. The model of fi nancing long-term care services is relatively uniform in those countries, but some technical solutions of the system are different, in some aspects even essentially. The aim of the article is to present the institutional construction of the long-term care, with particular emphasis on similarities and differences that occur in those five countries.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.