Recenzja: GUY STANDING, A Precariat Charter. From Denizens to Citizens

DOI: https://doi.org/10.19195/1643-0328.20.13
Wojciech Ufel
Google Scholar Wojciech Ufel
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.