• Tożsamość Łemków jako czynnik wpływający na skuteczność rzecznictwa i artykulacji interesów mniejszości ukraińskiej w Polsce

Tożsamość Łemków jako czynnik wpływający na skuteczność rzecznictwa i artykulacji interesów mniejszości ukraińskiej w Polsce

DOI: https://doi.org/10.19195/1643-0328.27.9
Amadeusz Urbanik
Google Scholar Amadeusz Urbanik
Publikacja:

Abstrakt

Identity of the Lemkos as a factor influencing the effectiveness of advocacy and articulation of the interests of the Ukrainian minority in Poland


The article is a part of studies on issues of Polish ethnic policy. Its main aim is to present to the reader the complexity of Lemko identity and show its influence on the effectiveness of advocacy and articulation of the interests of the Ukrainian minority in Poland. It consists of three parts. The first is dedicated to the Lemko minority in Poland with its origins and demographic structure. The second it specifies the complexity of their identity, whereas the third part presents their organizational activity.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.