• Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Poland 1989: Negotiations, ReConstructions, Interpretations”, Halle 23–25 października 2019 roku

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Poland 1989: Negotiations, ReConstructions, Interpretations”, Halle 23–25 października 2019 roku

DOI: https://doi.org/10.19195/1643-0328.27.15
Maria Baranowska
Google Scholar Maria Baranowska
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.