Tom 21 (2016)

Strony redakcyjne i spis treści
21, 2016, Strony 1 - 5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Filozoficzne ramy i przesłanki zróżnicowania podejścia interpretacjonistycznego
21, 2016, Strony 7 - 23
DOI: https://doi.org/10.19195/1643-0328.21.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Globalne zarządzanie w perspektywie transnarodowego materializmu historycznego
21, 2016, Strony 24 - 34
DOI: https://doi.org/10.19195/1643-0328.21.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Polityka wyznaniowa w myśli austriackiej Partii Chrześcijańsko-Społecznej w latach 1918−1934
21, 2016, Strony 35 - 51
DOI: https://doi.org/10.19195/1643-0328.21.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Współczesne nurty polskiej myśli nacjonalistycznej — próba podziału w aspekcie kategorii „tradycji”
21, 2016, Strony 52 - 66
DOI: https://doi.org/10.19195/1643-0328.21.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zastosowanie stopy społecznego zwrotu z inwestycji SROI jako wskaźnika mierzenia efektywności projektów społecznych
21, 2016, Strony 67 - 81
DOI: https://doi.org/10.19195/1643-0328.21.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych w Polsce
21, 2016, Strony 82 - 95
DOI: https://doi.org/10.19195/1643-0328.21.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kultura organizacyjna instytutu naukowego. Studium kultury organizacyjnej Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego
21, 2016, Strony 96 - 118
DOI: https://doi.org/10.19195/1643-0328.21.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Znaczenie kontekstu sytuacyjnego w lokalnej polityce publicznej
21, 2016, Strony 119 - 130
DOI: https://doi.org/10.19195/1643-0328.21.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Konsultacje społeczne jako forma demokratycznej partycypacji mieszkańców w zarządzaniu wspólnotą lokalną
21, 2016, Strony 131 - 145
DOI: https://doi.org/10.19195/1643-0328.21.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rola instytucji państwowych w realizacji polityki konsumenckiej w Polsce
21, 2016, Strony 146 - 159
DOI: https://doi.org/10.19195/1643-0328.21.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Regulacja w celu deregulacji. Polityka bezpieczeństwa na obszarach wodnych w Polsce
21, 2016, Strony 160 - 174
DOI: https://doi.org/10.19195/1643-0328.21.11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Noty o autorach
21, 2016, Strony 184 - 186
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF