Tom 23 (2017)

Strony redakcyjne i spis treści
23, 2017, Strony 1 - 5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
W stronę konstruowania teorii o polityce — szansa lepszego zrozumienia fenomenu polityki
23, 2017, Strony 7 - 20
DOI: https://doi.org/10.19195/1643-0328.23.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Antropodoksa polityczna jako kategoria teoretyczna i przedmiot badań
23, 2017, Strony 21 - 40
DOI: https://doi.org/10.19195/1643-0328.23.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Globalna sprawiedliwość a problem imigracji
23, 2017, Strony 41 - 54
DOI: https://doi.org/10.19195/1643-0328.23.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przemoc w państwie demokratycznym
23, 2017, Strony 55 - 65
DOI: https://doi.org/10.19195/1643-0328.23.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rola nauk społecznych w projektach programów i reform społecznych
23, 2017, Strony 66 - 78
DOI: https://doi.org/10.19195/1643-0328.23.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Problem prekaryjnej pracy w kontekście dyskusji o polityce społecznej w Polsce
23, 2017, Strony 79 - 92
DOI: https://doi.org/10.19195/1643-0328.23.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Unia Europejska wobec paradygmatu inwestycji społecznych
23, 2017, Strony 93 - 107
DOI: https://doi.org/10.19195/1643-0328.23.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Projektowanie innowacyjnych inwestycji społecznych na poziomie ponadnarodowym
23, 2017, Strony 108 - 119
DOI: https://doi.org/10.19195/1643-0328.23.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ocena wpływu inwestycji społecznych w literaturze naukowej
23, 2017, Strony 120 - 130
DOI: https://doi.org/10.19195/1643-0328.23.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Polityka językowa Polski i Czechosłowacji wobec mniejszości ukraińskiej w okresie międzywojennym na przykładzie szkolnictwa Galicji i Zakarpacia
23, 2017, Strony 131 - 142
DOI: https://doi.org/10.19195/1643-0328.23.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Komunikacja liderów polskich partii politycznych w mediach społecznościowych w okresie pełnego cyklu wyborczego w latach 2014–2015
23, 2017, Strony 143 - 160
DOI: https://doi.org/10.19195/1643-0328.23.11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Znaczenie zintegrowanego podejścia do obszarów funkcjonalnych w ujęciu regionalnym — studium przypadku
23, 2017, Strony 161 - 172
DOI: https://doi.org/10.19195/1643-0328.23.12
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Geneza demokratycznych instytucji samorządu na terenach Islandii w latach 870–930
23, 2017, Strony 173 - 180
DOI: https://doi.org/10.19195/1643-0328.23.13
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Noty o autorach
23, 2017, Strony 187 - 189
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF