Tom 31 (2022)

Opublikowane: 12-10-2023

Nowy numer „Wrocławskich Studiów Politologicznych” poświęcony jest mediom i komunikowaniu społecznemu, zwłaszcza komunikowaniu politycznemu. To problematyka ważna i aktualna, budząca rosnące zainteresowanie badaczy mechanizmami władzy mediów i korelacją systemów politycznych i medialnych. Zawarte w numerze artykuły specjalistów z Polski i Wielkiej Brytanii redakcja zadedykowała odchodzącej na emeryturę prof. Janinie Fras – w związku z Jej rozległymi zainteresowaniami politologicznymi i medioznawczymi. Grono autorów, wśród nich współpracowników Pani Profesor, przygotowało opracowania zawierające wyniki badań oraz podejmujące aktualne zagadnienia mediów w Polsce i na świecie, między innymi propagandowego wymiaru komunikowania o wojnie rosyjsko-ukraińskiej oraz medialnej wojny o ochronę klimatu z udziałem Chin. Wszystkie opracowania w tym numerze WSP koncentrują się na jednym obszarze badawczym ─ komunikowaniu politycznym ─ prezentowanym z różnych perspektyw. Wyróżnia się on tym na tle dotychczasowych edycji pisma. Redakcja żywi nadzieję, że jego lektura wzbogaci wiedzę na temat systemu medialnego i komunikowania politycznego nie tylko pracowników naukowych, ale także studentów i osób niezwiązanych ze środowiskiem naukowym.

Pełny numer

PDF

Artykuły