Tom 13 (2009)

Artykuły [166]

Polacy w administracji i gospodarce Ałtaju w XVIII–pocz. XX wieku
13, 2009, Strony 9 - 20
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Polscy zesłańcy polityczni na Ałtaju w XIX wieku
13, 2009, Strony 21 - 39
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rola muzyki w życiu religijnym katolików na Syberii w XIX–pocz. XX wieku
13, 2009, Strony 41 - 49
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Syberyjskie losy „nadbużańskich olędrow”
13, 2009, Strony 51 - 66
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Relacje mieszkańców Wierszyny — polskiej wsi na Syberii — z ich dawną ojczyzną
13, 2009, Strony 67 - 80
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Polska Komisja Likwidacyjna wobec konfliktu polsko-ukraińskiego 1918–1919
13, 2009, Strony 91 - 105
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wspomnienia sybiraków
13, 2009, Strony 109 - 126
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Nowe rosyjskie badania nad epoką Mikołaja I
13, 2009, Strony 127 - 141
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Nieznane listy dotyczące Fundacji Pelagii Russanowskiej z Biblioteki Polskiej w Paryżu
13, 2009, Strony 143 - 153
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Mikołaj Przewalski — podróżnik
13, 2009, Strony 155 - 171
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Po wielkiej wojnie
13, 2009, Strony 173 - 184
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Irena Wodzianowska, Rzymskokatolicka Akademia Duchowna w Petersburgu 1842–1918
13, 2009, Strony 187 - 192
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Ida Sadowska, Wśród obcych i wśród swoich. Wacława Sieroszewskiego portret wielokrotny
13, 2009, Strony 192 - 193
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Henryka Ilgiewicz, Societates Academicae Vilnenses. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Wilnie 1907–1939 i jego poprzednicy
13, 2009, Strony 194 - 196
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Zesłańcy postyczniowi w Imperium Rosyjskim. Studia dedykowane Profesor Wiktorii Śliwowskiej
13, 2009, Strony 196 - 200
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wspomnienia sybiraków. Zbiór tekstów źródłowych
13, 2009, Strony 200 - 202
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Anna Federbusch-Ophir, Z Galicji do Galilei
13, 2009, Strony 202 - 205
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Wiesław Krawczyński, Przez tundrę i tajgę po sowieckich łagrach
13, 2009, Strony 205 - 208
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Deportowani w obwodzie archangielskim
13, 2009, Strony 208 - 211
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Szesnaście lat nagrody „Przeglądu Wschodniego”
13, 2009, Strony 215 - 221
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Dokonania naukowe, kulturalne i gospodarcze Polakow w „innych ojczyznach” — konferencja w Pułtusku 19–21 listopada 2008
13, 2009, Strony 221 - 224
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wystawa Polscy badacze Syberii
13, 2009, Strony 224 - 227
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Refleksja o roli „Zesłańca” w popularyzacji problematyki związków Polaków z Syberią
13, 2009, Strony 229 - 231
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Z prac Komisji Badań nad Historią Syberii Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN w latach 2008–2009
13, 2009, Strony 232 - 233
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Międzynarodowa konferencja „Wacław Sieroszewski 1858–1945. Zesłaniec — etnograf — literat — polityk”. Związki polsko-jakuckie. Tradycja i współczesność
13, 2009, Strony 233 - 235
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF