Tom 19 (2015)

Artykuły [166]

Strony redakcyjne i spis treści
19, 2015, Strony 1 - 6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rola polskich zesłańców politycznych w rozwoju hotelarstwa Zabajkala w drugiej połowie XIX wieku
19, 2015, Strony 9 - 27
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rosja wobec losów narodów słowiańskich w czasie kryzysu bałkańskiego 1875– 1878
19, 2015, Strony 29 - 58
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Кавказ в мировой экономической системе в последней трети XIX– начале XX века
19, 2015, Strony 59 - 75
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Od pierwszych demokratycznych wyborów do Rady Państwa do upadku namiestnika Michała Bobrzyńskiego. Konserwatyści wobec kwestii ukraińskiej w Galicji w latach 1911– 1913
19, 2015, Strony 77 - 96
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Julian Talko- Hryncewicz 1850–1936 — badacz ludów mongolskich Azji Wewnętrznej
19, 2015, Strony 97 - 111
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przed Birobidżanem. Losy ludności żydowskiej osiadłej na roli w Rosji carskiej oraz w pierwszych latach Związku Radzieckiego
19, 2015, Strony 113 - 134
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wpływy Ukraińskiego Zjednoczenia Narodowo- Demokratycznego na terenie województwa tarnopolskiego w świetle kampanii wyborczych i wyników wyborów parlamentarnych w latach 1928 i 1930
19, 2015, Strony 135 - 154
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Суспільно- політичне життя українців на території Холмщини і Південного Підляшшя 1935– 1939 рр.
19, 2015, Strony 155 - 172
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Buriaci i ich kultura w oczach polskich osadników — mieszkańców wsi Wierszyna na Syberii
19, 2015, Strony 173 - 183
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

Recenzje [168]

Recenzja: Kresy Południowo-Wschodnie Rzeczypospolitej pod okupacją sowiecką 1939–1941
19, 2015, Strony 277 - 279
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Syberia infernalna — mity i oblicza rzeczywistości
19, 2015, Strony 279 - 282
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Andrzej Sieroszewski, Wacława Sieroszewskiego żywot niespokojny
19, 2015, Strony 282 - 285
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Karina Gaibulina, Adolf Januszkiewicz. 24 lata zesłania na Syberii. Pomiędzy „cywilizacją” a „światem półdzikim”
19, 2015, Strony 286 - 290
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Lucjan Jurkiewicz, Opis podróży i pobytu na Sachalinie
19, 2015, Strony 290 - 292
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Elżbieta Smułkowa, Był dom we Lwowie…
19, 2015, Strony 292 - 298
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Anna Fastnacht-Stupnicka, Saga wrocławska. 74 opowieści rodzinne
19, 2015, Strony 298 - 300
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Marek Koprowski, Inna Ukraina: Zakarpacie — tu się zaczyna i kończy Europa
19, 2015, Strony 300 - 301
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Kazimierz Krajewski, Na straconych posterunkach. Armia Krajowa na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej
19, 2015, Strony 302 - 304
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Na szlakach zgody: rzecznicy polsko-ukraińskiego porozumienia 1918–1939 Na šlȃhu do zlagodi: virazniki pol’s’ko-ukraїns’kogo porozumìnnȃ 1918–1939
19, 2015, Strony 304 - 306
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Польские ссыльные в Сибири во второй половине XVIII–начале XX века в вoсприятии российской администрации, переселенцев и коренных народов Сибири. Сборник научных трудов
19, 2015, Strony 306 - 315
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF