Tom 21 (2017)

Miscellanea [167]

Germans as the explorers of the North Caucasus in the second half of the 18th– beginning of the 19th century
21, 2017, Strony 157 - 162
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kurata o. Kandyda Zielonki sprawozdanie o kościele w Orenburgu w Rosji z roku 1850
21, 2017, Strony 163 - 176
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Поляки в судебной системе и юридической дискуссии в Сибири конца XIX– начала XX вв.
21, 2017, Strony 177 - 183
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Польские библиотечные собраниа рубежа XIiX–XX вв. в  Сибири
21, 2017, Strony 185 - 194
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Polacy na Kaukazie w XIX w. Zderzenie czy współpraca? Przyczynek do analizy historyczno-społecznej na podstawie wspomnień z epoki
21, 2017, Strony 195 - 212
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Dziennik Henia. Życie społeczne i kontakty międzyetniczne na Wileńszczyźnie w dwudziestoleciu międzywojennym w dziecięcym dokumencie osobistym
21, 2017, Strony 213 - 234
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pamięć o wydarzeniach lipca 1941 r. na Wzgórzach Wuleckich
21, 2017, Strony 235 - 240
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Stanisław Michał Progulski 1874–1941
21, 2017, Strony 241 - 248
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Włodzimierz Krukowski 1887–1941 — twórca lwowskiej szkoły pomiarów elektrycznych
21, 2017, Strony 249 - 278
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Między medycyną, paragrafami i zbrodnią
21, 2017, Strony 281 - 302
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF