Tom 22 (2018)

Miscellanea [167]

Gustaw Zieliński, jakiego nie znamy: „największy nieprzyjaciel interesów” — dziedzic Skępego epizod z biografii
22, 2018, Strony 153 - 164
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Litwa i Litwini w pracach historyka Michaiła Kojałowicza 1828–1891
22, 2018, Strony 165 - 178
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Деятельность поляков-членов Троицкосавско-Кяхтинского Отделения Русского географического общества по изучению монгольских на- родов
22, 2018, Strony 179 - 194
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Польская тема на страницах «Сибирской ссылки»
22, 2018, Strony 195 - 202
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Депортация польских граждан на Европейский Север СССР как компонент национальной политики
22, 2018, Strony 203 - 210
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Seria wydawnicza: Kresy w Polskich Pamiętnikach i Listach 1795–1918 — omówienie
22, 2018, Strony 211 - 228
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Historiografia niemiecka wobec Wołynia w 1943 roku i stosunków polsko-ukraińskich w latach II wojny światowej badania ostatnich dwóch dekad
22, 2018, Strony 229 - 240
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Skalpel, trzy tysiące położnych i wschodnie dywany
22, 2018, Strony 241 - 252
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Tadeusz Ostrowski
22, 2018, Strony 253 - 267
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

Recenzje [168]

Sergiusz Leończyk, Polskie osadnictwo wiejskie w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku, Kulturalno-Narodowa Organizacja Społeczna „Polonia” Republiki Chakasja, Warszawa 2017, ss. 315 plus 6 nlb stron ilustracji, 3 mapy na okładkach wewnętrznych i 5 stron reklamowych
22, 2018, Strony 271 - 275
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Fundamentalne dzieło o złotych latach polonistyki lwowskiej Mariusz Chrostek, Złote lata polonistyki lwowskiej 1919–1939, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, ss. 636.
22, 2018, Strony 275 - 286
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Władysław Masiarz, Wierszyna. Polska wieś na Syberii Wschodniej 1910–2010. Z dziejów dobrowolnej migracji chłopów polskich na Syberię na przełomie XIX i XX wieku, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2016, ss. 432
22, 2018, Strony 286 - 291
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Dziewczyny z Syberii — Polki z charakteru Anna Herbich, Dziewczyny z Syberii. Seria: Prawdziwe historie, Wydawnictwo Znak Horyzont, Kraków 2015, s. 299, 2 nlb
22, 2018, Strony 291 - 293
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Albin Głowacki, Na pomoc zesłańczej edukacji. Działalność wydawnicza Komitetu do Spraw Dzieci Polskich w ZSRR 1943–1946, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, ss. 507
22, 2018, Strony 293 - 296
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
W kręgu tradycji kulturowych środkowo-wschodniej Europy. Tom poświęcony pamięci prof. Edwarda M. Pietraszka, red. M. Trojan, Wydawnictwo Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017, ss. 278
22, 2018, Strony 296 - 299
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF