Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 25

Published 30 grudnia 2022

Issue description

Niniejszy tom otwiera artykuł Grzegorza Dąbrowskiego poświęcony Drodze Herbaty w kulturach Wschodu, traktowanej jako symbol dialogu między ludźmi. Tekst Tomasza Landmanna dotyczy antagonizmów narodowościowych II RP w kontekście bezpieczeństwa państwa, w odniesieniu do Małopolski Wschodniej. W artykule Anny Zapalec pomieszczono informacje o sytuacji obywateli polskich w Jakuckiej Autonomicznej SRS po 1941 roku. Irina Nikulina zajęła się polskim szkolnictwem w syberyjskim Barnaule w latach czterdziestych XX wieku. Ewelina Wiżentas omówiła lecznicze zabiegi magiczne wśród ludności polskiego pochodzenia we wsi Wierszyna na Syberii. Ostatni z artykułów, Grzegorza Pelczyńskiego, prezentuje informacje o Ormianach bukowińskich na podstawie korespondencji z Anną Danilewicz. Dział Miscellanea to między innymi biogramy polskich profesorów straconych na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie w 1941 roku.

Pełny numer