Tom 28 Nr (2008): 28, 2008

Artykuły [1039]

Przemówienie
28, 2008, Strony 19 - 21
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Libet sapere sine pompa, sine invidia
28, 2008, Strony 23 - 27
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Bibliografia prac naukowych prof. dr hab. Ludwiki Rychlewskiej
28, 2008, Strony 29 - 32
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pani Profesor i studenci
28, 2008, Strony 33 - 36
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rewokacje biblijne w "Peristephanon" Prudencjusza
28, 2008, Strony 37 - 49
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Znaczenie "Annales" Enniusza w rozwoju rzymskiego eposu narodowego
28, 2008, Strony 51 - 57
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Motywy erotyczne w "Żywocie Apolloniosa z Tyany" Filostratosa
28, 2008, Strony 59 - 61
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Walory "Teściowej" "Hecyra" Terencjusza
28, 2008, Strony 63 - 72
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Motyw spożywania posiłków w "Opowieści etiopskiej" Heliodora
28, 2008, Strony 73 - 80
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
W Grecji, czyli... Mitologia w tragediach Seneki
28, 2008, Strony 81 - 89
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kilka uwag o przekładzie "Fajnomenów" Jana Kochanowskiego
28, 2008, Strony 91 - 99
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ślady lektury komedii rzymskich w "Foriceniach" Jana Kochanowskiego
28, 2008, Strony 101 - 111
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Różne oblicza króla, ostatniego z rodu Jagiellonów
28, 2008, Strony 113 - 122
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Uwagi na temat epidemiologii w świecie grecko-rzymskim do I w. p.n.e.
28, 2008, Strony 123 - 137
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Owidiuszowa elegia na urodziny żony. Tradycja, oryginalność, kunszt
28, 2008, Strony 143 - 150
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kilka uwag o życiu codziennym rzymskiego prowincjusza w dobie pryncypatu
28, 2008, Strony 151 - 158
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Relacje greckich romansopisarzy o Egipcie
28, 2008, Strony 159 - 166
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Lampart w literaturze rzymskiej
28, 2008, Strony 167 - 174
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Grecki koloryt w komediach Terencjusza
28, 2008, Strony 175 - 180
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Fabula in palliata. Elementy bajki w komedii rzymskiej
28, 2008, Strony 181 - 187
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Tradycyjne powiedzenie par pari respondere jako fragment codziennego dyskursu w komedii rzymskiej
28, 2008, Strony 189 - 202
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Amor i Wenus w elegiach Tibullusa
28, 2008, Strony 203 - 209
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rozwój i doskonalenie technik badawczych filologii klasycznej na przykładzie dzieła De compendiosa doctrina Noniusza Marcellusa
28, 2008, Strony 211 - 217
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Posłowie
28, 2008, Strony 219 - 219
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Tradycja lucyliańska u Juwenalisa i Makrobiusza
28, 2008, Strony 139 - 142
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF