Czy radio cyfrowe jest przyszłością radiofonii w Polsce?

DOI: https://doi.org/10.19195/2082-8322.16.4
Marta Ostrowska
Google Scholar Marta Ostrowska
Publikacja:

Abstrakt

Mimo że środki masowego przekazu na całym świecie poddane zostały procesowi cyfryzacji, radio w Polsce wciąż pozostaje analogowe. Media w standardzie analogowym, na przykład telewizja, uznane zostały już dawno za przestarzałe. Jednak temat cyfryzacji radiofonii wciąż stanowi przedmiot ożywionych dyskusji w środowisku medialnym, a wiedza na jego temat wśród społeczeństwa jest ograniczona.

Wprowadzanie standardu cyfrowego na rynek jako rozwiązanie docelowe wiąże się z problemami, z którymi należy się zmierzyć niezależnie od systemu i struktury rynkowej. Trudności, takie jak koszty równoległej emisji analogowej i cyfrowej, niewystarczająca wiedza na temat radia cyfrowego czy niechęć wykorzystania standardu przez dużych nadawców komercyjnych występują również w innych krajach europejskich. Na podstawie obserwacji chronologii wprowadzanych tamże zmian można określić działania, jakie należałoby podjąć w Polsce, by optymalnie przeprowadzić proces implementacji technologii cyfrowej do emisji radiowej.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.