Z obserwacji demonstracji

DOI: https://doi.org/10.19195/2082-8322.17.2
Michael Fleischer
Google Scholar Michael Fleischer
Publikacja:

Abstrakt

Demonstracje odbywające się obecnie w Europie powodują konieczność sformułowania kilku nowych zadań badawczych, którymi prędzej czy później będziemy się musieli zająć w nauce o komunikacji. Z jednej strony nurtuje bowiem wielowymiarowość tych demonstracji, z drugiej fakt, że są one tylko widocznym skutkiem szerszego zjawiska. A ponieważ dzieje się tak w całej Europie, sprawa warta jest analizy. Konkretnie zaś chodzi o coś, co nazwać chcę — heterogenną homogennością (lub odwrotnie) dzisiejszych ruchów protestu na tle homogenizacji komunikacji w mediach aspołecznych. Ale wcześniej kilka uwag terminologicznych.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.