Tom 17 (2022): Prowokacja, rozpad, trauma i… przyszłość – z punktu widzenia badaczy komunikacji społecznej

Opublikowane: 10-10-2022

W ręce czytelników oddajemy siedemnasty już numer czasopisma „Dziennikarstwo i Media”, który dowodzi, że przedstawiciele nauk humanistycznych i społecznych nie ustają w rozważaniach zanurzonych w konkretach, dotykają problemów niewyimaginowanych, domagających się nie tylko obserwacji, ale i diagnoz, a nawet propozycji ich rozwiązania.