Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 17 (2022): Prowokacja, rozpad, trauma i… przyszłość – z punktu widzenia badaczy komunikacji społecznej

Dialogiczność w dyskursie naukowym. Analiza form wprowadzania mowy przytaczanej

DOI
https://doi.org/10.19195/2082-8322.17.5
Przesłane
15 marca 2022
Opublikowane
27-09-2022

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest dyskurs naukowy, który wraz z dyskursem dydaktyczno-naukowym składa się na styl komunikacji akademickiej. Punktem wyjścia do analizy była jedna z dystynkcji stylu naukowego, a mianowicie dialogiczność przejawiająca się poprzez obecność licznych cytatów i przypisów. Materiał badawczy stanowiła monografia wieloautorska Badanie komunikacji/Projektowanie komunikacji vol. 3 pod redakcją Michała Grecha, Karoliny Lachowskiej, Kamila Olendra i Annette Siemes. Ukazała się ona w 2020 roku w ramach serii wydawniczej „Communication design”, jako rezultat interdyscyplinarnej konferencji naukowej Communication design: badanie i projektowanie komunikacji 9. Monografia składa się ze wstępu oraz 15 artykułów odwołujących się do czterech wybranych obszarów: (sub)kultur, wizerunków i konstruktów, dyskursu i komunikacji oraz praktyki projektowania. Celem badania było zidentyfikowanie, w jaki sposób autorzy tekstów akademickich — studenci, doktoranci, pracownicy naukowi i badawczo-naukowi — operują mową przytaczaną w ramach swojego dyskursu, a więc w publikacjach o charakterze naukowym.