• Wpływ treści politycznych na reakcje odbiorców kanału YouTube „Tygodnika NIE”

Wpływ treści politycznych na reakcje odbiorców kanału YouTube „Tygodnika NIE”

DOI: https://doi.org/10.19195/2082-8322.17.3
Bartosz Sitek
Google Scholar Bartosz Sitek
Publikacja:

Abstrakt

Korzystanie z serwisów oferujących dostęp do treści wideo stało się jedną z powszechnych form odbioru treści umieszczanych w sieci. Niniejszy tekst podejmuje wątek posługiwania się jawnymi oraz niejawnymi odwołaniami do polityki w treściach umieszczanych na profilu YouTube „Tygodnika NIE”. Odwołania te, jak pokazują przeprowadzone badania, różnicują reakcje odbiorców na prezentowane treści. Podstawą analizy były przeprowadzone badania własne. Projekt badawczy opierał się na podejściu ilościowym, z zastosowaniem do obliczeń metod statystycznych oraz wnioskowania statystycznego.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.