• „Młody Technik” jako przykład czasopisma popularnonaukowego w Polsce

„Młody Technik” jako przykład czasopisma popularnonaukowego w Polsce

DOI: https://doi.org/10.19195/2082-8322.17.6
Robert Lewandowski
Google Scholar Robert Lewandowski
Publikacja:

Abstrakt

W artykule przedstawiono analizę porównawczą dwóch roczników „Młodego Technika” z najbardziej przełomowych okresów w historii pisma — z roku 1956 (początek tak zwanej odwilży gomułkowskiej), a także z roku 2011 — w którym ukazało się pierwsze internetowe wydanie miesięcznika. Analiza została przeprowadzona na następujących płaszczyznach: tła społeczno-kulturowego, struktury formalnej wydań rocznych, tematyki poruszanej w numerach, języka i stylu przekazu, dodatków, które ukazywały się przy okazji wydań miesięcznika. W podsumowaniu przedstawiono podobieństwa i różnice między tymi wydaniami, a także wizję dotyczącą przyszłości, przed którą stoi czasopismo.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.