Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 19 (2023): Pochwała polifonii

Kondycja dziennikarstwa śledczego w Rosji na przykładzie „Novej Gazety”

DOI
https://doi.org/10.19195/2082-8322.19.5
Przesłane
4 lutego 2023
Opublikowane
20-07-2023

Abstrakt

Artykuł przedstawia na przykładzie rosyjskiej „Novej Gazety” stan dziennikarstwa śledczego, które należy do najbardziej niebezpiecznych odmian dziennikarstwa. „Novaya Gazeta” jest redakcją absolutnie wyjątkową na tle innych tytułów prasowych w Rosji, podejmuje trudne tematy nieobecne w prasie należącej do państwa. Artykuł ma charakter deskryptywny, opisuje działalność tytułu prasowego i osób zaangażowanych w jego powstanie (między innymi prezydenta ZSRR Michaiła Gorbaczowa), redaktora naczelnego Dmitrija Muratowa, a także pracy dziennikarzy i dziennikarek „Novej Gazety”. Przedstawiono w nim wybrane tytuły artykułów wskazujące na odmienny charakter gazety w porównaniu z gazetami codziennymi wychodzącymi w Rosji. Tekst prezentuje także nowe uwarunkowania prawne, z którymi musi mierzyć się każdy rosyjski dziennikarz.