Artykuły

Tom 20 (2023)

Factors influencing continuance intention to use Instagram among Wrocław University students

Reihaneh Nazari

Strony: 91-103

PDF (English)

Abstrakt

W erze cyfrowej serwisy społecznościowe na nowo zdefiniowały sposób, w jaki ludzie łączą się na całym świecie. Platformy te umożliwiają niespotykane wcześniej globalne połączenie między znajomymi, rodziną, a nawet obcymi sobie ludźmi, tworząc wspólne poczucie społeczności. Niniejsze badanie skupia się na Instagramie, kluczowej platformie uruchomionej w 2010 roku, pozwalającej użytkownikom na udostępnianie zdjęć i filmów ulepszonych przez filtry i narzędzia do edycji. Instagram oferuje funkcje takie jak stories, IGTV i rolki, które wspierają kreatywność, rozwijają znajomości i pogłębiają wpływ kulturowy. Celem badania jest analiza czynników wpływających na intencje osób kontynuujących korzystanie z Instagrama. Wykorzystując model potwierdzania oczekiwań oraz zmienne takie jak poczucie przynależności, interakcje społeczne, upływ czasu, poszukiwanie informacji i wyrażanie siebie, w badaniu zastosowano metodę ankietową, aby ustalić, które zmienne determinują kontynuację intencji korzystania z mediów społecznościowych wśród studentów Uniwersytetu Wrocławskiego. Dane od 120 respondentów zostały przeanalizowane i potwierdziły dziewięć z dziesięciu hipotez. Wyniki ujawniły, że poczucie przynależności wywiera największy wpływ na kontynuację tego zamiaru, następnie zaś postrzegana użyteczność, satysfakcja, wyrażanie siebie, poszukiwanie informacji i interakcja społeczna. Warto zauważyć, że upływ czasu nie miał istotnego wpływu na intencję kontynuacji korzystania z Instagrama.