Tom 20 (2023): Media na usługach społeczeństwa

Opublikowane: 10-05-2024

Składające się na kolejny numer „Dziennikarstwa i Mediów” teksty przede wszystkim obrazują, jak silnym elementem życia społecznego pozostają media, coraz bardziej zmieniające się, lecz nieprzerwanie mające olbrzymi wpływ na społeczeństwo, rządzące mechanizmami kształtującymi społeczne zachowania, zmieniającymi postawy i style życia współczesnych ludzi, decydujące w znacznym stopniu o osobowości współczesnego człowieka i jego relacjach z innymi ludźmi. Przegląd treści zamieszczonych w niniejszym tomie artykułów dowodzi różnorodności perspektyw obecnych i możliwych w badaniach nad mediami i komunikacją, w relacji ze społeczeństwem. Obecni w numerze autorzy reprezentują różne metody badawcze, tym samym ujawniając heterogeniczność i pluralizm nauk o komuniakcji społecznej i mediach, dowodzą jednocześnie rosnącej potrzeby dokładniejszego teoretycznego i praktycznego zrozumienia analizowanych zjawisk tego obszaru, naznaczonego nade wszystko silnie przenikającymi się sferami: społeczną i medialną.

Pełny numer

PDF