Artykuły

Tom 20 (2023)

Gale freak fight — od patostreamingu do najszybciej rozwijających się programów streamingowych. Czy media zdominuje kultura przemocy i upokorzenia?

Strony: 83-89

PDF

Abstrakt

Kultura dziwactw to pojęcie niejednoznaczne, które nie funkcjonuje jako konkretna kategoria znaczeniowa. Jest to kultura fascynacji odmiennością, a przede wszystkim jej ekspozycji. Rozwijała się na przestrzeni wieków, dopasowując swoje kategorie do konkretnych epok, nieustannie zmieniając katalog przynależności do niej. Kultura dziwactw rządzi się powielanymi mechanizmami i schematami, które leżą u podstaw jej istnienia i pozwalają na jej identyfikację. Współcześnie kultura dziwactw jest jednym z nieodłącznych elementów przestrzeni medialnej, a niekontrolowana i zlekceważona może stać się poważnym zagrożeniem dla mediów przyszłości.