Artykuły

Tom 20 (2023)

Times of crisis as “golden times” for propaganda: PR propaganda in Albanian media

Strony: 45-59

PDF (English)

Abstrakt

Nasze badania wykazały, że kolejne kryzysy globalne lub lokalne w ciągu ostatnich pięciu lat przyniosły zwiększoną obecność propagandy w albańskich środkach masowego przekazu. Artykuł ma na celu przedstawienie i analizę głównych form propagandy, które wywodzą się z biur public relations partii politycznych i instytucji państwowych i przedostają się do środków masowego przekazu. Celem raportu jest zdemaskowanie zakamuflowanych form propagandy w mediach, postrzeganych jako podwójna odpowiedzialność podmiotów politycznych i medialnych. Praca ma na celu ukazanie symbiotycznego związku pomiędzy populistycznymi i autorytarnymi tendencjami rządzącej władzy z jednej strony a dyskursem propagandowym z drugiej. Jednocześnie artykuł rzuca światło na skompromitowane programy środków masowego przekazu, które w imię niejawnych interesów pozostawiają miejsce na propagandę na swoich stronach i ekranach.