Artykuły

Tom 20 (2023)

News śledczy a wydarzenie medialne. Reportaż „Franciszkańska 3” — studium przypadku

Strony: 13-31

PDF

Abstrakt

Reportaż śledczy Franciszkańska 3 Marcina Gutowskiego w telewizji TVN24 o stosunku papieża Jana Pawła II do pedofilii w Kościele katolickim wywołał ogólnonarodową dyskusję, która doprowadziła do swoistych zachowań w sferze politycznej i społecznej. Celem niniejszego artykułu jest analiza faz dyskursu dziennikarstwa śledczego (reportażu Franciszkańska 3) od fazy publikacji poprzez mobilizację opinii publicznej do inicjatyw polityczno-społecznych w postaci tak zwanych marszy papieskich. Marsze stały się — zgodnie z typologią Daniela Dayana i Elihu Katza — wydarzeniem medialnym w odmianie koronacji.

W opisywanym przypadku nastąpiła aktualizacja jednego z wariantów skróconego modelu muckrakingu autorstwa Harveya Molotcha, Davida L. Protessa i Margaret T. Gordon w nieznanym wcześniej subwariancie charakteryzującym się reakcją opinii publicznej przeciwną do oczekiwanej przez dziennikarzy inicjujących działania śledcze. W dużym stopniu działania te zostały zanegowane przez obrońców Jana Pawła II, stały się osią konfliktu światopoglądowego i wywołały oburzenie znacznej części opinii publicznej oraz wykreowały wydarzenie medialne w postaci marszy papieskich.