Recenzje

Tom 20 (2023)

W nurcie bieżących i dyskutowanych wydarzeń. Recenzja: Adam Szynol, „Okiem naczelnych. Prasa regionalna z perspektywy jej (byłych) redaktorów”

Strony: 117-119

PDF