Artykuły

Tom 20 (2023)

Spektrum medialnego zaangażowania jako wyzwanie dla polskiego medioznawstwa

Strony: 105-115

PDF

Abstrakt

Zjawisko medialnego zaangażowania to zagadnienie, które jest niemalże niepodejmowane w polskiej literaturze medioznawczej. Z uwagi na swoją złożoność wymaga jednak głębokiego opisania oraz zbadania. W związku z tym celem niniejszego tekstu był przegląd najważniejszych i najciekawszych teorii związanych ze wspominanym zjawiskiem. Wskazany został zarówno dorobek badaczy pracujących jeszcze w XX wieku (na przykład Donalda Hortona i Richarda Wohla lub Alana M. Rubina i Elizabeth M. Perse), jak i najnowsze koncepcje dotyczące tego zagadnienia (na przykład Annette Hill, Johna Cornera lub Elizabeth Evans). Podsumowaniem tekstu jest wskazanie na ogólne wyzwania dla polskiego medioznawstwa związane z badaniem medialnego zaangażowania.