• Role zawodowe w polskich podręcznikach do nauczania religii katolickiej w ujęciu krytyki genderowej na przykładzie podręczników wydawnictwa WAM

Role zawodowe w polskich podręcznikach do nauczania religii katolickiej w ujęciu krytyki genderowej na przykładzie podręczników wydawnictwa WAM

DOI: https://doi.org/10.19195/2082-8322.7.9
Anna Woźniak
Google Scholar Anna Woźniak
Publikacja:

Abstrakt

Professional roles in Polish Catholic religion textbooks from the perspective of gender criticism as exemplified by textbooks published by WAM

In the article the author examines eleven textbooks used in the teaching of the Catholic religion, from year one of primary school to year three of high school. She focuses on a gender analysis of professional roles presented in the textbooks in question. The professional roles presented in them are those of adults like teacher, doctor, priest, nun and children pupil, altar boy. Gender criticism is juxtaposed with the premises of Christian feminism as well as the Catholic Church’s personalist concept of upbringing.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.