• Tom 7 (2017): Media. Władza. Komunikacja

Tom 7 (2017): Media. Władza. Komunikacja

Wstęp

Strony redakcyjne i spis treści
Media. Władza. Komunikacja, Strony 1 - 7
Pobierz artykuł PDF
Wprowadzenie
Media. Władza. Komunikacja, Strony 11 - 12
Pobierz artykuł PDF

Artykuły

Komunikowanie o — Konstruowanie z. Tożsamość
Media. Władza. Komunikacja, Strony 15 - 25
Pobierz artykuł PDF
Papież Franciszek. Jaki jest, jakim go postrzegamy? — wizerunek w przestrzeni komunikacji konfesyjnej
Media. Władza. Komunikacja, Strony 27 - 39
Pobierz artykuł PDF
Obraz pojęcia reklamy w komunikacjach — wyniki badań
Media. Władza. Komunikacja, Strony 41 - 62
Pobierz artykuł PDF
Nowy wymiar niepełnosprawności? Rozważania na temat wpływu pojęć na wizerunek osób z różnymi dysfunkcjami
Media. Władza. Komunikacja, Strony 63 - 72
Pobierz artykuł PDF
Ponowna instytucjonalizacja public relations a błędy popełniane przez strażników „ducha informacjonizmu”
Media. Władza. Komunikacja, Strony 73 - 83
Pobierz artykuł PDF
„Innocent Drinks” — a Story of Remarkably Consistent Communication
Media. Władza. Komunikacja, Strony 85 - 98
Pobierz artykuł PDF
Komunikacja lekarz–pacjent a wizerunek lekarzy i podmiotów zdrowia publicznego
Media. Władza. Komunikacja, Strony 101 - 112
Pobierz artykuł PDF
Role zawodowe w polskich podręcznikach do nauczania religii katolickiej w ujęciu krytyki genderowej na przykładzie podręczników wydawnictwa WAM
Media. Władza. Komunikacja, Strony 113 - 131
Pobierz artykuł PDF
Homofobia w paragrafach. Rzecz o relacjach prawodawstwa, dyskursu i postaw społecznych w Rosji
Media. Władza. Komunikacja, Strony 133 - 144
Pobierz artykuł PDF
Niewidzialne, niezauważalne, nieeksportowane, niepromowane? Kino hiszpańskie jako kino transnarodowe
Media. Władza. Komunikacja, Strony 147 - 158
Pobierz artykuł PDF
„Całemu miastu nadać odpowiednie obramowanie” — analiza tekstów prasowych na temat przygotowań do Wystawy Ziem Odzyskanych
Media. Władza. Komunikacja, Strony 159 - 172
Pobierz artykuł PDF
Gdzie jest gej? O nazwach przestrzeni w pierwszych polskich pismach gejowskich
Media. Władza. Komunikacja, Strony 173 - 185
Pobierz artykuł PDF