Vol. 19 (2011): Lengua, cultura y cognición

Publicado: 31-12-2011
Najnowszy, dziewiętnasty już tom Estudios Hispánicos pt. „Lengua, cultura y cognición” („Język, kultura i poznanie”) poświęcony jest zagadnieniom związku między językiem a kulturą, z jednej strony, oraz językiem a poznaniem, z drugiej. Tom obejmuje trzynaście artykułów w języku hiszpańskim podzielonych na cztery grupy tematyczne. Część pierwsza, w której omawiany jest językowy obraz uczuć, oraz część druga, poświęcona motywacji pozajęzykowej pewnych struktur gramatycznych i leksykalnych, są częściami stricte językoznawczymi, których główną oś metodologiczną stanowi szeroko pojęte językoznawstwo kognitywne. W części trzeciej i czwartej nacisk położony jest na związek języka z kulturą i kontakt między różnymi systemami językowymi. Tom przyda się językoznawcom, szczególnie językoznawcom-hispanistom, oraz wszystkim zainteresowanym językiem hiszpańskim.

Reseńas Y Notas De Lectura