• Thomas Schneider (Hrsg.): Remarque und die Medien. Literatur, Musik, Film Gra- phic Novel. V&R unipress, Göttingen 2018, 364 S.

Thomas Schneider (Hrsg.): Remarque und die Medien. Literatur, Musik, Film Gra- phic Novel. V&R unipress, Göttingen 2018, 364 S.

DOI: https://doi.org/10.19195/0435-5865.145.20
Renata Dampc-Jarosz
Google Scholar Renata Dampc-Jarosz
Publikacja:

Abstrakt

 

 

  

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.