Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 145Vergangenheit und Zukunft

Published 17 marca 2021

Issue description

Na 145 tom czasopisma „Germanica Wratislaviensia”, zatytułowany Vergangenheit und Zukunft, składają się teksty z zakresu językoznawstwa oraz literaturoznawstwa. W części literaturoznawczej aż dwa artykuły poświęcamy Arnoldowi Zweigowi, natomiast dwa pozostałe wiążą się z literaryzacją pamięci o II wojnie światowej oraz konflikcie jugosłowiańskim. W rozbudowanej części językoznawczej pojawia się problematyka języków specjalistycznych, rozmaite zagadnienia z zakresu translatoryki, retoryki, psycholingwistyki, przyczynki do badań transkulturowych, porównawczych języka polskiego, niemieckiego, a także gwary górnośląskiej. Warto zwrócić uwagę na dział recenzyjny, w którym odnotowano i omówiono liczne tomy zbiorowe i monografie z lat 2018–2019, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji współtworzonych przez polskich germanistów. W tomie znalazło się też sprawozdanie z wielojęzycznej konferencji poświęconej Trójkątowi Weimarskiemu, która odbyła się we Wrocławiu w 2019 roku.

 

Rezensionen