Tom 145 (2020): Vergangenheit und Zukunft

Opublikowane: 17-03-2021

Na 145 tom czasopisma „Germanica Wratislaviensia”, zatytułowany Vergangenheit und Zukunft, składają się teksty z zakresu językoznawstwa oraz literaturoznawstwa. W części literaturoznawczej aż dwa artykuły poświęcamy Arnoldowi Zweigowi, natomiast dwa pozostałe wiążą się z literaryzacją pamięci o II wojnie światowej oraz konflikcie jugosłowiańskim. W rozbudowanej części językoznawczej pojawia się problematyka języków specjalistycznych, rozmaite zagadnienia z zakresu translatoryki, retoryki, psycholingwistyki, przyczynki do badań transkulturowych, porównawczych języka polskiego, niemieckiego, a także gwary górnośląskiej. Warto zwrócić uwagę na dział recenzyjny, w którym odnotowano i omówiono liczne tomy zbiorowe i monografie z lat 2018–2019, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji współtworzonych przez polskich germanistów. W tomie znalazło się też sprawozdanie z wielojęzycznej konferencji poświęconej Trójkątowi Weimarskiemu, która odbyła się we Wrocławiu w 2019 roku.

 

Sprachwissenschaft

Rezensionen