• Katarzyna Lukas: Fremdheit, Gedächtnis, Translation. Interpretationskategorien einer kulturorientierten Literaturwissenschaft (=Danziger Beiträge zur Germanistik, Bd. 56). Peter Lang, Berlin 2018, 458 S.

Katarzyna Lukas: Fremdheit, Gedächtnis, Translation. Interpretationskategorien einer kulturorientierten Literaturwissenschaft (=Danziger Beiträge zur Germanistik, Bd. 56). Peter Lang, Berlin 2018, 458 S.

DOI: https://doi.org/10.19195/0435-5865.145.29
Beate Sommerfeld
Google Scholar Beate Sommerfeld
Publikacja:

Abstrakt

 

 

 

 

 

 

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.