• Skandalautor und Kulturrepräsentant Jürgen Nelles: Gerhart Hauptmann. Tectum Wissenschaftsverlag, Baden-Baden 2018, 252 S.

Skandalautor und Kulturrepräsentant Jürgen Nelles: Gerhart Hauptmann. Tectum Wissenschaftsverlag, Baden-Baden 2018, 252 S.

DOI: https://doi.org/10.19195/0435-5865.145.21
Marta Filipowska
Google Scholar Marta Filipowska
Publikacja:

Abstrakt

  

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.