• Danuta Rytel-Schwarz, Alina Jurasz, Lesław Cirko, Ulrich Engel (2018): Deutsch-polnische kontrastive Grammatik, Bd. 2: Der Satz. 2., neu bearbei-tete und ergänzte Auflage. Georg Olms Verlag, Hildesheim/Zürich/New York, 462 S.

Danuta Rytel-Schwarz, Alina Jurasz, Lesław Cirko, Ulrich Engel (2018): Deutsch-polnische kontrastive Grammatik, Bd. 2: Der Satz. 2., neu bearbei-tete und ergänzte Auflage. Georg Olms Verlag, Hildesheim/Zürich/New York, 462 S.

DOI: https://doi.org/10.19195/0435-5865.145.22
Ireneusz Gaworski
Google Scholar Ireneusz Gaworski
Publikacja:

Abstrakt

 

 

 

 

 

 

 

  

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.