• Rezension des Sammelbandes Jacob Grimm „«Deutsche Grammatik» Ein Kasseler Beitrag zur Geschichte der deutschen Sprache“

Rezension des Sammelbandes Jacob Grimm „«Deutsche Grammatik» Ein Kasseler Beitrag zur Geschichte der deutschen Sprache“: Holger Ehrhardt, Marie-Louise Lange (Hrsg.): „Jacob Grimm «Deutsche Grammatik» Ein Kasseler Beitrag zur Geschichte der deutschen Sprache“, euregioverlag, Kassel 2019, 160 S., 80 Abb.

DOI: https://doi.org/10.19195/0435-5865.146.8
Patrycja Montusiewicz
Google Scholar Patrycja Montusiewicz
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.