Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 146Welten in Zeit und Raum

Published 8 września 2021

Issue description

Najnowszy numer czasopisma „Germanica Wratislaviensia” w części literaturoznawczej zawiera teksty poruszające kwestie historyczne związane z faszyzmem oraz śląską publicystyką po I wojnie światowej. W części językoznawczej można natomiast przeczytać o zjawiskach obecnych w niemieckim języku pisanym zarówno w XIV wieku, jak i w okresie narodowego socjalizmu. Ponadto numer gromadzi artykuły komparatystyczne, o zjawiskach obecnych na pograniczu języka niemieckiego, polskiego i rosyjskiego, a także funkcjonujące w wymiarze transdyscyplinarnym. Z kolei w rozbudowanej części recenzyjnej można odnaleźć informacje na temat publikacji germanistycznych z lat 2019–2020.   

Rezensionen