Tom 146 (2021): Welten in Zeit und Raum

Opublikowane: 08-09-2021

Najnowszy numer czasopisma „Germanica Wratislaviensia” w części literaturoznawczej zawiera teksty poruszające kwestie historyczne związane z faszyzmem oraz śląską publicystyką po I wojnie światowej. W części językoznawczej można natomiast przeczytać o zjawiskach obecnych w niemieckim języku pisanym zarówno w XIV wieku, jak i w okresie narodowego socjalizmu. Ponadto numer gromadzi artykuły komparatystyczne, o zjawiskach obecnych na pograniczu języka niemieckiego, polskiego i rosyjskiego, a także funkcjonujące w wymiarze transdyscyplinarnym. Z kolei w rozbudowanej części recenzyjnej można odnaleźć informacje na temat publikacji germanistycznych z lat 2019–2020.   

Pełny numer

PDF (Deutsch)

Rezensionen