• Reise- und Medienkultur im deutsch-polnischen Kontext in der Frühen Neuzeit

Reise- und Medienkultur im deutsch-polnischen Kontext in der Frühen Neuzeit: Joanna Kodzik, Anna Mikołajewska (Hrsg.): „Reisen, wahrnehmen, kommunizieren im deutsch-polnischen Kontext in der Frühen Neuzeit. Festschrift zum 65. Geburtstag von Prof. Dr. Włodzimierz Zientara“, mit einem Vorwort von Holger Böning, Edition Lumiére, Bremen 2019, 317 S.

DOI: https://doi.org/10.19195/0435-5865.146.14
Mirosława Czarnecka
Google Scholar Mirosława Czarnecka
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.