• Matthias Meyer, Peter Vogt (Hrsg.): „Die Herrnhuter Brüdergemeine (Evangelische Brüder-Unität / Unitas Fratrum)“, „Bensheimer Hefte“ 117, „Die Kirchen der Gegenwart“ Bd. 6, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2020, 262 S.

Matthias Meyer, Peter Vogt (Hrsg.): „Die Herrnhuter Brüdergemeine (Evangelische Brüder-Unität / Unitas Fratrum)“, „Bensheimer Hefte“ 117, „Die Kirchen der Gegenwart“ Bd. 6, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2020, 262 S.

DOI: https://doi.org/10.19195/0435-5865.146.10
Kerstin Roth
Google Scholar Kerstin Roth
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.