• Vielfalt und Schönheit Schlesiens. Roswitha Schieb: „Schlesien. Geschichte. Landschaft. Kultur“, Elsengold Verlag, Berlin 2020, 223 S.

Vielfalt und Schönheit Schlesiens. Roswitha Schieb: „Schlesien. Geschichte. Landschaft. Kultur“, Elsengold Verlag, Berlin 2020, 223 S.

DOI: https://doi.org/10.19195/0435-5865.146.16
Marek Hałub
Google Scholar Marek Hałub
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.