• Zentraleuropa als Raum und (literarisierte) Vorstellung Moritz Csáky: „Das Gedächtnis Zentraleuropas. Kulturelle und literarische Projektionen auf eine Region“, Böhlau Verlag, Wien 2019, 392 S.

Zentraleuropa als Raum und (literarisierte) Vorstellung Moritz Csáky: „Das Gedächtnis Zentraleuropas. Kulturelle und literarische Projektionen auf eine Region“, Böhlau Verlag, Wien 2019, 392 S.

DOI: https://doi.org/10.19195/0435-5865.146.13
Lucjan Puchalski
Google Scholar Lucjan Puchalski
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.